STEM i Nord er etableret

Ny koordinerende gruppe skal være med til at få 20 procent flere til at søge ind på STEM-uddannelser i Nordjylland. Gruppen består af repræsentanter fra blandt andre de nordjyske uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt arbejdsmarkedskontorer.

STEM i Nord. Fotograf: Louise Aamann

22. oktober 2020

Nordjylland mangler STEM-kompetencer både nu og i fremtiden. STEM står for Science, Technology, Engineering and Mathematics. På langs af uddannelser fra børnehave til Ph.d., på tværs af mange sektorer, i kommune og region er der enighed om, at vi skal gøre noget ved udfordringen. Derfor er gruppen STEM i Nord etableret. Her deltager medarbejdere, som repræsenterer alle led – og de har både fingrene på tasterne og hovederne i rapporterne samt et stærkt ønske om at ændre på situationen.

STEM i Nord skal blandt andet bidrage til, at der bliver taget initiativ til flere nationale fondsansøgninger på STEM-området, således at der kan hentes midler hjem til at øge ansøgertallet på STEM-uddannelserne. Gruppen skal også fremme en bedre koordinering af tiltagene på området.

Olav Geil, som er prodekan for uddannelserne på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, ved Aalborg Universitet, har været initiativtager i processen. Han siger om STEM i Nord:

- Vi har brug for at få endnu mere handling på STEM-området, så Nordjylland kan få den arbejdskraft, der er brug for i fremtiden. Men det kræver, at rigtig mange samarbejder. Hvis man ser STEM som viden og redskaber, der udvikles hos mennesker fra de er helt små, så har mange institutioner i samfundet – fra uddannelsesinstitutioner til kommuner – et ansvar for at interessen ikke tabes undervejs. Derfor skal vi sidde om samme bord og hele tiden have øjnene på det store perspektiv.

Grundstenene lagt i 2019

Tanken om at gøre noget andet og mere vidtrækkende på STEM-området opstod i efteråret 2019 med udviklingen af Den Nordjyske Teknologipagt. Region Nordjylland har afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt, der uddeles til projekter, som på længere sigt skal sikre, at 20 procent flere i 2028 gennemfører en STEM-erhvervsuddannelse eller en STEM-rettet videregående uddannelse i Nordjylland.

I styregruppen for Den Nordjyske Teknologipagt opstod hurtigt en bevidsthed om, at STEM-udfordringen er større end 5 mio. kr. om året kan løse – der skulle noget andet og mere til, forklarer Henning Christensen, regional udviklingsdirektør i Region Nordjylland:

- Det giver rigtig god mening at skabe et regionalt netværk af folk, der til dagligt beskæftiger sig med alle områder af STEM, lige fra naturfag til teknologi og lige fra strategisk udvikling til den daglige undervisning. I Region Nordjylland ser vi det som et aktiv, at STEM i Nord går forrest og samler de relevante aktører, så vi kan skabe fælles løsninger på den nordjyske udfordring omkring mangel på STEM-kompetencer blandt vores unge og i vores arbejdsstyrke generelt.

Samtidig konkluderede en rapport om STEM-aktiviteter i Nordjylland i 2018, at der var over 70 STEM-aktiviteter i Nordjylland, men at de ofte var ukoordinerede til frustration for aktørerne selv. Den konklusion var stikordet til at skabe et mere finmasket net for såvel koordinering af STEM-aktiviteter som initiativ til større, fælles og gerne nationale fondsansøgninger.

STEM i Nord blev etableret for at sikre koordineret handling på området, og interessen har været så stor, at der nu er 12 medlemmer, som bredt repræsenterer interessenterne i STEM-udfordringen. Deltagerne i gruppen er medarbejdere, som i deres daglige arbejde sidder helt konkret med STEM-udfordringen – de er tæt på virkeligheden i gymnasier, på arbejdsmarkedskontorerne, på erhvervsuddannelser og også på de politikere, som har mulighed for at skabe forandringer. Gruppen understøtter arbejdet i forhold til Den Nordjyske Teknologipagt, men er også sat i verden for at gøre noget ud over denne ramme.

Gruppen har udvalgt fire indsatsområder, og inden for disse kan der skabes projekter, hvor relevante aktører deltager. Læs mere om organisering og indsatsområder.

STEM i Nord er speciel på den måde, at medarbejderne som udgangspunkt kun har ressourcer til at deltage i 8 møder årligt, fysisk og virtuelt. Det er ikke et sekretariat, som aktører kan bede om konkrete opgaver – medmindre der findes ressourcer til det ønskede projekt, som skal være velbeskrevet og have en af deltagerne i STEM i Nord som projektleder. STEM i Nord er forankret i Region Nordjylland.