Organisering af STEM i Nord

Her kan du se, hvordan STEM i Nord er organiseret og forankret.

STEM i Nord organisationsdiagram


STEM i Nord har medarbejdere fra mange organisationer for at sikre en dækkende koordinering af arbejdet med at opbygge STEM kompetencer. Regionen bidrager med medarbejdere, der fungerer som sekretariat for STEM i Nord i forbindelse med mødeindkaldelser, referater mv.

Du kan læse mere om organiseringen af STEM i Nord, dets formål og indsatsområder i initiativets kommissorium.

Kommissorium for STEM i Nord

Indsatsområder i STEM i Nord

Herunder kan du læse mere om de fire indsatsområder, som STEM i Nord arbejder på for at styrke STEM kompetencerne i Nordjylland.